Vul uw gegevens in en ontvang vrijblijvend offertes

Vul gemeente of postcode in
Velden met een * zijn verplicht.

De voordelen van Liftoffertes

Makkelijk vergelijken van erkende leveranciers op prijs en kwaliteit

In één keer opvragen van meerdere offertes

Liftleveranciers weten dat ze via Liftoffertes met elkaar in concurrentie staan en moeten dus scherp offreren

Gratis en vrijblijvend hulp krijgen

Wat is het verschil tussen een huislift en een personenlift?

De Europese ontwerp- en veiligheidseisen voor liften bepalen het type richtlijnen en normen die op de lift van toepassing zijn. Het is afhankelijk van het type lift of deze onder de Europese Liftenrichtlijn of de Machinerichtlijn valt, dit is afhankelijk van de vervoerssnelheid van de lift.

De snelheid van de lift

Bij een snelheid die hoger ligt dan 0,15 meter per seconde, gaat het om een lift die valt onder de Liftenrichtlijn en een lift met een snelheid lager dan 0,15 seconde per meter valt onder de Machinerichtlijn. Afhankelijk van deze normen, verschillen de eisen en regels die aan de uitvoering van de lift worden gesteld. Deze regelvoering is streng en ook nog eens behoorlijk aan veranderingen onderhevig.

De regelgeving rondom de lift

Een personenlift valt onder de Richtlijn Liften 98/16/EG en een huislift valt onder de Europese Machinerichtlijn. Om te waarborgen dat een lift voldoet aan de bovengenoemde richtlijnen, kan er voor worden gekozen om deze te laten voldoen aan de geharmoniseerde productnormen voor personenliften, respectievelijk de EN 81-1 voor tractieliften of de EN 81-2 voor hydraulische liften, of aan de EN 81-41 voor platformliften.

De keuring van de lift

In Nederland is het verplicht om personenliften door Certificerende en Keurende Instanatie (CKI) te laten keuren om te kunnen voldoen aan de Richtlijn 98/16/EG.
De CKI is een Certificerende en Keurende Instantie die door het Ministerie van Sociale zaken is aangewezen als goedgekeurde keuringsinstantie. Het gaat om onder andere de volgende instanties:

  • Aboma
  • Chex
  • Liftinstituut
  • TÜV
  • Veritas
  • Veturo

De eigenaar is verantwoordelijk voor de keuring van de lift. Voor huisliften geldt die eis niet, maar het is wel aan te bevelen dat ook deze liften door een CKI worden gekeurd om calamiteiten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen en om onderhoud te beperken.

De nieuwe machinerichtlijn

De nieuwe Machinerichtlijn is eind 2009 van kracht geworden. In deze richtlijn is bepaald dat het mogelijk is (platform)huisliften te leveren zon der put en dak-uitbouw en met automatische bediening en koorafsluiting. Deze Machinerichtlijn 2006/42/EC vereist dat de bediening (overnamebesturing) op het platform wordt geleverd en dat het platform geheel omsloten is wat inhoudt dat deze huislift met wanden, plafond en cabinedeur wordt uitgevoerd en volledig omsloten is. Bij hogere snelheid moet er worden gekozen voor een conventioneel lifttype volgens de Richtlijn Liften 2014/33/EU waarbij een liftput en een schacht verplicht is. Als uitzondering bestaat een geharmoniseerde norm, de NEN-En 81-21 waarbij de lift zonder put en verhoogde schachtkop mag worden geleverd, mits de snelheid niet hoger is dan 1 meter per seconde. Instemming van de inspectie van het ministerie SZW is hierbij noodzakelijk. Ook zijn er afwijkende productnormen mogelijk maar deze zijn aan strenge regels gebonden en wanneer deze liften onder de Liftenrichtlijn vallen mag er alleen worden afgeweken als het is goedgekeurd door een Europese keuringsinstantie.

Vraag nu offertes aan voor een huislift

Liftoffertes biedt u de mogelijkheid om offertes van erkende liftleveranciers snel en in één keer aan te vragen.
We helpen u graag met de zoektocht naar een nieuwe huislift!

Vraag hier gratis en vrijblijvend meerdere offertes voor een huislift aan.

Huislift offertes aanvragen

Velden met een * zijn verplicht.

Bekijk onderstaande onderwerpen als u meer wilt weten over huisliften?