Vul uw gegevens in en ontvang vrijblijvend offertes

Vul gemeente of postcode in
Velden met een * zijn verplicht.

De voordelen van Liftoffertes

Makkelijk vergelijken van erkende leveranciers op prijs en kwaliteit

In één keer opvragen van meerdere offertes

Liftleveranciers weten dat ze via Liftoffertes met elkaar in concurrentie staan en moeten dus scherp offreren

Gratis en vrijblijvend hulp krijgen

Traplift en tegemoetkomingen VAPH

Wat zijn er voor tegemoetkomingen voor een traplift volgens de VAPH? Waar kunt u op rekenen en wat krijgt u niet vergoed?

VAPH dossier?

De eerste vraag die rijst is wat is een VAPH Dossier eigenlijk? Het is een dossier van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Hierin staat de casus van de respondent volledig in omschreven. 

Onderhoud, kosten en herstellingen

Voor een aantal hulpmiddelen en aanpassingen, zoals een traplift, voorziet de refertelijst in een tegemoetkoming voor onderhouds- en of herstellingskosten. Om voor deze vergoedingen in aanmerking te komen zijn er verschillende scenario’s van toepassing uiteraard medeafhankelijk van de geldende regelgeving waarbinnen de aanvraag voor bijvoorbeeld een traplift werd ingediend.

Beschrijving van het hulpmiddel

 • Een traplift is een (elektrisch) stoeltje dat via een rail de helling van de trap volgt.
 • Die rail kan op een trede of in een vaste muur bevestigd worden.
 • Een traplift kan geplaatst worden op een rechte trap, een trap met bochten of over meerdere trappen.
 • Een traplift heeft een stoeltje. Dat stoeltje kan al dan niet 90 ° draaien.
 • Een stoellift kan geplaatst worden op een smalle maar ook brede trap
 • Een traplift kan ook buiten geplaatst worden en overdekt evenuteel/

Vragen over traplift plaatsing en meer

Wat zijn vragen die er zijn over wat is er inbegrepen zijn bij een traplift en wat niet? Zoals bijvoorbeeld. De plaatsing en de noodzakelijke aanpassingswerken aan de trap, inclusief verplaatsingsonkosten, wie moet deze kosten betalen?

Voor wie is het hulpmiddel bestemd in dit geval de stoellift?

Het hulpmiddel traplift is bestemd voor personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen: die voor verplaatsingen binnenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel (of verrijdbare stoel); bij wie een of meer van de noodzakelijk bereikbare woonruimtes (slaapkamer(s), toilet, badkamer, leefruimte, garage, toegang) zich op verschillende niveaus bevinden;
bij wie de woonfuncties slechts kunnen georganiseerd worden op eenzelfde niveau door ombouwen/aanbouwen van de woning: badkamer, eigen slaapkamer, toilet, leefruimte of garage;
die een actieve transfer van rolstoel naar zit traplift zelfstandig kunnen uitvoeren (met niveauverschil);
die zelfstandig de traplift kunnen bedienen;
die veilig en actief kunnen blijven zitten op het stoeltje van de traplift;
die op elk verdiep over een bereikbare rolstoel of verrijdbare stoel kunnen beschikken.
Personen met een ernstig of volledig functieverlies in een of beide onderste ledematen:
die voor verplaatsingen binnenshuis langdurig en definitief gebruik maken van een rolstoel (of verrijdbare stoel);

Bedragen en kosten op een rijtje

 • Refertebedrag,
 • refertetermijn,
 • onderhoud,
 • herstellingskosten,
 • procedure,
 • Gebruik bij vergunde zorgaanbieder of ouderinitiatief,
 • zeer uitzonderlijke zorgbehoefte

Refertebedrag 8.399,71 euro

Refertetermijn12 jaar

Onderhoud 188,38 euro 

1 keer per jaar

Herstellingskosten 20% van het refertebedrag;

Vereenvoudigde aanvraagprocedure

Hulpmiddel

Als een traplift gebruikt wordt als hulpmiddel om een hoogteverschil te overbruggen is normaal gesproken geen ander hulpmiddel voor hetzelfde over bruggen hoogteverschil nodig.
Het refertebedrag traplift wordt meestal niet gecombineerd met 'n aanvullende trapleuning of plateaulift.

Traplift:

Om een traplift goed en efficient te kunnen gebruiken, dient de persoon op een knop te drukken. Dit kan een vasthoudknop zijn of een joystick. Het is wel nodig dat de persoon voldoende kracht of handfunctie heeft om de vasthoudknop ingedrukt te houden.

Kinderen en traplift

Als een kind met een traplift moet vervoerd worden, dient een volwassene de traplift te bedienen met een afstandsbediening. Twee personen op de stoel, bijvoorbeeld een volwassene met een kind op de schoot, is verboden en betekent foutief gebruik van de stoellift. Een stoeltjeslift is bedoeld voor het transport van één persoon. 

machinerichtlijn

Een traplift is gebouwd volgens de machinerichtlijn van 2006/42/EG. Als er een aanpassing van de woning nodig is dan kiest de rolstoelgebruiker vaak voro de beste oplossing waarbij alle noodzakelijke woonruimten op hetzelfde niveau georganiseerd worden. Als dat niet kan, dan is een kokerlift een meer adequate oplossing dan een traplift. Pas na uitsluiting van de mogelijkheid om alle noodzakelijke woonruimten op hetzelfde niveau te organiseren, kan een traplift een adequate oplossing worden. Zelfstandige gebruikers van een traplift voorzien best op het verdiep een communicatiemogelijkheid zoals telefoon, gsm bij panne. Bij de keuze van een traplift zal de bestaande trap functioneel, voor andere gebruikers, smaller worden.
Voor rolstoelgebruikers moet er rekening mee gehouden worden dat aan het eindpunt van de traplift altijd een rolstoel moet opgesteld staan of moet kunnen opgesteld worden. 
De noodzakelijke leefruimten op verdiep moeten rolstoeltoegankelijk zijn. Dit betekent dat er voldoende draaicirkels moeten zijn; zodat de hal op verdiep voldoende breed (minimaal 90 cm) moet zijn om met een rolstoel een vlotte doorgang te doen bekomen. 

Rails en stoelen en opties

De rail van een traplift is vaak zo gemaakt dat kledingstukken er niet tussen geklemd kan raken;
de meeste stoelen zijn voorzien van een veiligheidsgordel;
de stoel stopt automatisch als er een belemmering op de trap is;
de stoel kan voorzien worden van een sleutel om ongewenst gebruik tegen te gaan.
moderne trapliften werken op accu's, zodat bij stroompanne het traject nog kan afgelegd worden. sommige trapliften hebben daarvoor een manuele bediening. er is een alarmsignaal voorzien bij stroompanne;
voor een veilige transfer, moet het stoeltje kunnen wegdraaien van de trap. niet alle trapliften hebben een stoeltje dat kan draaien. vaak kan het stoeltje slechts in één richting draaien. als de transfer moeizaam verloopt, moet het stoeltje zowel aan het start- als aan het eindpunt kunnen draaien;
 Alleen een leverancier die ter plaatse komt kijken, kan oordelen of er een traplift kan geplaatst worden.

Snel Degeneratieve Aandoening (SDA)

Bij personen met een SDA is een oplossing voor verticale circulatie zoals een traplift, een verticaal hefplatform (plateaulift) en een kokerlift, meestal geen adequate oplossing. Het functioneel kunnen gebruiken van deze oplossing staat niet in verhouding tot de referteperiode waarvoor dit bedoeld is. Het inschatten van de evolutie van het ziektebeeld moet zorgvuldig in kaart gebracht worden. Dat moet gestaafd worden met medische attesten en een recent functioneel bilan over de motorische vaardigheden. Aanvragen voor een oplossing voor verticale circulatie voor personen met SDA zullen telkens beoordeeld worden door een arts van het VAPH.  Een betere oplossing is om onmiddellijk voor een comfortabele oplossing voor de verzorging van betrokkene te kiezen op het meest toegankelijke niveau. Grote ingrepen zoals ombouwen van een bestaande leefruimte door zware breekwerken, het plaatsen van verticale circulatie, moeten vermeden worden.

Traplift offertes aanvragen


Velden met een * zijn verplicht.

Bekijk onderstaande onderwerpen voor meer informatie over trapliften?